Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

МУ-Варна участва в 12-та конференция на Черноморската университетска мрежа

1.6.2016 г.

​​      С презентация на тема "Научни и образователни проекти на Медицински университет - Варна", проф. д-р Антон Тончев – ръководител на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология представи Медицински университет – Варна на 12-та конференция на университетите от Черноморската университетска мрежа, която се проведе в Тбилиси, Грузия.


Основната тема на конференцията бе „Променящата се роля на университетите в глобален и регионален контекст", а работната програма се проведе в три модула –„Основните университетски мисии – образование, наука и социално-икономическо развитие", „Роля на университетите в регионалното развитие – примери от Черноморския регион" и „Интернационализацията – предизвикателства и възможности на системите на висшето образование в регионален, европейски и глобален контекст".


Събитието събра представители на над 25 университета от България, Гърция, Румъния, Русия, Украйна, Турция, Азербайджан, Грузия, Албания и Армения. Специален гост бе д-р Вилхелм Крул - генерален секретар на Фондация „Фолксваген", която финансира иновативни изследователски проекти и предоставя помощ на университети и други институции, ангажирани в сферата на висшето образование.  


Черноморската университетска мрежа (Black Sea University Network) е създадена през 1998 г. въз основа на препоръка на Комитета за култура, образование и социални дейности към Парламентарната асамблея на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС). Идеята за подобна организация се приветства от академичната общност в региона и днес в нея членуват над 100 университета от 12-те страни-членки на ОЧИС. Медицински университет – Варна е сред първите членове на Черноморската университетска мрежа.