Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

Академичният съвет избра заместник-ректорите на Медицински университет - Варна

23.3.2016 г.

На заседание на Академичния съвет, проведено на 21 март 2016 г., бяха избрани заместник-ректорите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна.

Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов предложи и Академичният съвет одобри структура на Ректорския съвет за мандат 2016-2020 г., в която влизат заместник-ректори "Учебна дейност", "Кариерно развитие, научноизследователска дейност и СДО", "Международно сътрудничество, акредитация и качество" и "Иновации и транслационна медицина".

Единодушно Академичният съвет избра проф. д-р Албена Керековска за заместник-ректор по учебната дейност, проф. д-р Риналдо Шишков за заместник-ректор "Кариерно развитие, научноизследователска дейност и СДО", проф. Тодорка Костадинова за заместник-ректор "Международно сътрудничество, акредитация и качество" и проф. д-р Христина Групчева за заместник-ректор по "Иновации и транслационна медицина".