Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

МУ-Варна е част от Европейска мрежа на експерти по планиране на човешките ресурси в здравеопазването

23.3.2016 г.

Проектът „Общи действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването" навлезе във финална фаза. Той е финансиран по програма „Здраве" директно от Европейската комисия и включва 37 партньори от Европа.

На 16 март 2016 г. в Брюксел се проведе работна среща по проекта. Организатор на събитието беше Работен пакет 7 „Устойчивост" с ръководител проф. Тодорка Костадинова, д.и., в който освен експерти на Медицински университет – Варна участват и представители на Националния център по обществено здраве и анализи – София и Католическия университет в Льовен - Белгия. В работната среща взеха участие 46 експерти от различни държави, сред които представители на Европейската комисия, министерства на здравеопазването на различни страни-членки, професионални, браншови и студентски организации, университети, членове на Експертната група за човешки ресурси в здравеопазването към Европейската комисия и др.

Фокусът на срещата беше насочен към обсъждане на документите на Работен пакет 7 „Устойчивост", които ще бъдат представени пред Европейската комисия в края на проекта. Разискваха се и бъдещите възможности за развитие на Европейската мрежа от експерти по планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването, която беше създадена по време на проекта с цел установяване на дълготрайни партньорски взаимоотношения и обмен на опит между страните-членки. Други акценти в програмата бяха предложенията на Бизнес план за устойчиво развитие и Концепция за технически препоръки, и препоръки, насочени към създаването на политики.

Всички участници в събитието изразиха силна подкрепа за развитието на Европейската мрежа на експертите в областта на човешките ресурси в здравеопазването, която трябва да осигури широка платформа за споделяне на добри практики и трансфер на знания между страните-членки. По време на проведените дискусии се очертаха и основните насоки за бъдещи изследвания, както и възможностите за осигуряване на устойчивост на резултатите, постигнати по време на изпълнението на проекта.

 

Подробна информация за програмата и проекта, можете да намерите тук.

На следващия ден – 17.03.2016г. в продължение на тази среща се проведе заседание на Експертната група за човешки ресурси в здравеопазването към Европейската комисия. В нея участва ръководителят на екипа от Медицински университет-Варна проф. Тодорка Костадинова, д.и. Бяха разисквани въпроси за приоритетната роля и развитието на човешките ресурси в здравеопазването в Европа и в целия свят.

 

Подробна информация за срещата, можете да немрите  тук.​​​