Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

Ръководителят на катедра „Предклинична и клинична фармакология“ ще изнесе академична лекция

13.6.2016 г.

   На 15.06.2016 г. (сряда) от 15:00 ч. в III-та аудитория на МУ-Варна проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, д.м.н. - ръководител на катедра "Предклинична и клинична фармакология" ще изнесе Академична лекция на тема "Полифенолите в експерименталната и клиничната медицина".

В лекцията ще бъдат представени основните класове полифеноли и ще се дискутират техните доказани действия и ефекти в експериментални и клинични изпитвания. Паралелно ще се проследи световният опит и опитът на „Катедрата по предклинична и клинична фармакология" в изследванията с полифенолни продукти.

   Лекцията на проф. Кузманова е отворена за всички студенти, специализанти, преподаватели, специалисти, любознателни граждани и пациенти.

Проф. д-р Стефка Вълчева-Кузманова, д.м.н. е преподавател по фармакология, клинична фармакология и фармакоикономика в Медицински университет – Варна. Участва в написването на 22 учебника и учебни помагала, на 4 от които е самостоятелен автор. Съавтор е на монография. Има 215 публикации и участия в научни форуми. Публикациите й имат над 600 цитирания в чуждестранната литература.