Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

Научноизследователски институт е разкрит към Медицински университет - Варна

15.4.2016 г.

В структурата на МУ - Варна e разкрит с Решение на Министерски съвет научноизследователски институт, който включва научно-приложни секции  в областтите „Медицина", „Фармация", „Дентална медицина" и „Обществено здравеопазване".

Мисията на Научноизследователския институт е да бъде академична платформа, която да подпомага създаването и изпълнението на иновативни изследователски проекти, като подкрепя учените в сферата на медицината, фармацията, денталната медицина и общественото здравеопазване.