Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

Филиал Шумен към МУ-Варна стартира социално-здравен проект съвместно с бизнеса

13.4.2016 г.

В пенсионерски клуб №1 „Здравец“ в град Шумен бе дадено началото на съвместен социално-здравен проект на Филиал Шумен към Медицински университет - Варна и Българо-турската търговско-индустриална камара. Събитието бе открито от г-н Венцислав Венков, изпълнителен директор на Българо-турската търговско-индустриална камара, и проф. Соня Тончева, директор на Филиал Шумен. Студенти от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ измериха артериалното кръвно налягане и пулса на пенсионери от региона, които получиха и съвети за здраве и дълголетие.
 
По-високо качество на живот на възрастните хора, повишена здравна информираност и насърчаване към здравословен начин на живот са само част от целите, които си поставят участниците в проекта. Здравната дейност ще се извършва от възпитаниците на филиала на МУ-Варна в гр. Шумен под контрола на преподавателите им. Освен измерване на кръвно налягане и пулс бъдещите здравни специалисти ще изготвят презентации за здравословен начин на живот и ще обучават възрастните хора по правилата за оказване на самопомощ и взаимопомощ. От есента в проекта ще се включат и студенти от специалностите „Социална педагогика“ и „Социални дейности“ на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Студентите и бизнесът се обединяват, за да подадат ръка на възрастните хора за достоен и активен живот в добро здраве, защото доброто здраве прибавя живот към годините!