Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

С изложба за проф. д-р Владимир Бояджиев започва поредицата „На учителя с любов“, организирана от ФОЗ

23.3.2016 г.

Факултетът по обществено здравеопазване гостува на Библиотеката на МУ-Варна с поредица от изложби под надслов „На учителя с любов". Първата е посветена на проф. д-р Владимир Бояджиев, създател на Катедрата по хигиена и професионални заболявания. Това се случва през 1962 г., само година след откриването на  Медицинския институт (тогава) във Варна.

 Проф. Бояджиев е и първият ръководител на Катедрата в продължение на повече от десет години (до 1974 г.). Основно направление в трудовете на проф. Бояджиев са проблемите на храненето при въздействието на тежките метали. Той поставя основите на научните изследвания у нас по въпросите на предпазното професионално хранене и обосновава първите предпазни диети за работещите в контакт с олово. Работи по теми на трудовата медицина и промишлената токсикология, общата хигиена. Автор, съавтор и редактор на 12 учебника и монографии, има над 150 научни публикации в наши и чуждестранни списания. Изложбата представя научната, преподавателската и обществената дейност на проф. Бояджиев с изключително богат снимков материал от архивите на Факултета и семейството на професора.

Изложбата е изнесена в главната зала на Библиотеката и ще остане там до 31 март. Поредицата „На учителя с любов" продължава до юни като всеки месец ще бъдат представяни учени, преподаватели и дейци на общественото здраве, свързани с историята и Факултета по обществено здравеопазване. Изложбите са част от богата програма, свързана с 15-годишнината от създаването на ФОЗ.