Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

Изпит по химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация 8 юли 2016г.

24.6.2016 г.

Изпитът по Химия ще се състои от тест и задачи:

 

1.    Тест върху теоретичния материал по обща, неорганична и органична химия. 

Въпросите ще бъдат два вида:

 

 •  с избор на отговор от предложени няколко отговора;

 • въпроси, на които кандидат-студентът трябва да представи отговор (т.н. въпроси с отворен отговор). Те могат да  бъдат свързани с характеристика на химичните процеси, химични свойства на елементи и техни съединения, строеж и химични свойства на органични съединения, методи за получаване и др.

   2.    Решаване на четири логически задачи, които ще бъдат от Сборника за кандидатстудентски изпит по Химия на Медицински университет Варна – 2016 година.