Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

Изпит по биология за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация

24.6.2016 г.

1 юли 2016г.

1. На кандидатстудентския изпит по биология за учебната 2016/2017 година за първи път ще се приложи изцяло тестово писмено изпитване.        
 
2. Изпитът ще представлява решаване на комбинация от тестови въпроси, изцяло съобразени с учебния материал, изучаван в 8-ми, 9-ти и 10-ти класове на СОУ.       
 
3. Комбинацията ще съдържа въпроси с различна трудност, от пет различни типа.

 • Първият тип ще включва въпроси с по 4 отговора, като верният е само един.

 • Вторият тип ще включва въпроси с различен брой верни отговори.

 • Третият тип ще включва поредица от верни и неверни твърдения.

 • Четвъртият тип ще включва попълване на пропуснати термини в текст.

 • Петият тип ще включва отговори на кратки въпроси или обяснения на термини в обем, съобразен с обема на текста в указаните основни учебници за подготовка.

  4. Въпросите ще се оценяват с точки в зависимост от тяхната големина и трудност. 

   

  Общият брой точки ще се превръща в оценка.