Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

Трета изложба от поредицата „На учителя с любов!“ представя професионалния път на проф. д-р Мирослав Попов

21.4.2016 г.

Изложба, посветена на учителя и приятеля проф. д-р Мирослав Попов, д.м.н. (1928-2011), бе открита в Библиотеката на МУ-Варна. Това е третата от поредицата тематични изложби „На учителя с любов!", подготвени от Факултета по обществено здравеопазване по повод 15-годишнината от неговото създаване.

Заслугите на проф. Мирослав Попов за Медицински университет – Варна са огромни. Създаването и акредитирането на специалностите "Здравен мениджмънт" и "Обществено здравеопазване" са осъществени с неговата неоценима и необходима помощ. Той винаги е заемал активна позиция за популяризирането на специалностите и на Медицински университет - Варна у нас и в чужбина и е имал водеща роля при осигуряването на професионалната реализация на студентите.

 

Проф. д-р Мирослав Попов е учен с над 250 публикации в областта на медицината, здравната политика и управлението на здравеопазването, история на медицината и здравеопазването, медицинската демография. Трудно може да се открие у нас сериозно и задълбочено научно изследване в областта на здравната политика и мениджмънт, което да не стъпва върху основите на неговото творчество и научни приноси.

 

Проф. Мирослав Попов е работил като заместник-директор и директор на Научния институт по социална медицина в София, на Научния институт по обществено здравеопазване и на Националния център по обществено здраве към Министерство на здравеопазването. Като преподавател проф. Мирослав Попов дарява със знание, буди мисълта и вдъхновява огромна аудитория от студенти и професионалисти, работещи в лечебните и здравните заведения в страната.

 

Името на проф. Мирослав Попов има емблематично значение за всички, които работят в областта на организацията и управлението на здравеопазните системи у нас и в чужбина. Този факт, в съчетание с огромните му приноси в утвърждаването и развитието на специалностите "Здравен мениджмънт" и "Обществено здравеопазване" в Медицински университет – Варна, накараха научните среди и практиката да заговорят с респект и понякога с известна завист за "Варненската школа в здравния мениджмънт и общественото здравеопазване". Затова днес преподаватели и студенти от Факултета по обществено здравеопазване в МУ-Варна се обръщат с признателност и обич към учителя, вдъхновителя и приятеля проф. д-р Мирослав Попов.

Изложбата е изнесена в главната зала на Библиотеката и ще остане там до 28 април.

Поредицата „На учителя с любов" продължава до юни, като всеки месец ще бъдат представяни учени, преподаватели и дейци на общественото здраве, свързани с историята на Факултета по обществено здравеопазване. Изложбите са част от богата програма, свързана с 15-годишнината от създаването на ФОЗ.