Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

Животът и делото на д-р Владимир Василев са във фокуса на четвъртата изложба от поредицата „На учителя с любов!“

12.5.2016 г.

В библиотеката на Медицински университет – Варна бе открита изложба, посветена на живота и делото на д-р Владимир Василев (1924 – 1996 г.). Това е четвъртата от тематичните изложби „На учителя с любов!", подготвени от Факултета по обществено здравеопазване по повод 15-годишнината от неговото създаване.

Д-р Василев разгръща своята задълбочена изследователска и широка обществена дейност в областта "История на медицината". Обект на проучванията му са историята на климатолечението, здравните проблеми на град Варна в периода след Първата световна война, дейността и историята на първата в България преди Освобождението дарителска болница „Параскева Николау".

След постъпването му в Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването през 1978 година, за първи път в обучението се включват дисциплините „Медицинска социология" и „История на медицината". Освен, че превежда от старогръцки език Хипократовата клетва, сред огромните заслуги на д-р Василев е и активната му роля в организирането на Музея по история на медицината – Варна, във формирането и обогатяването на музейната сбирка и библиотеката на музея.

Д-р Василев прави задълбочени изследвания в областта на народната медицина, проучва български народни лековници (17-19 век), описва рецептите в тях според заболяванията, за които са предназначени и търси връзката им с научната медицина в античния свят, главно Гърция и Рим.

Освен интересните си книги, д-р Василев ни завещава вдъхновяващата си любов към изследователската работа и разбирането, че без историята не може да се постигне истинско познание в която и да е научна област.

Изложбата е изнесена в главната зала на Библиотеката и ще остане там до 20 май.

Поредицата „На учителя с любов" продължава до юни, като всеки месец ще бъдат представяни учени, преподаватели и дейци на общественото здраве, свързани с историята на Факултета по обществено здравеопазване. Изложбите са част от богатата програма, свързана с 15-годишнината от създаването на ФОЗ.