Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

В МУ-Варна стартира обучителен курс по история на медицината

20.6.2016 г.

​    В Медицински университет - Варна стартира първият модул на курса „История на медицината" с водещ лектор  акад. проф. д-р Миладин Апостолов - подпредседател на БАНИ и председател на Отделението за науките. Курсът, който е организиран от Факултета по обществено здравеопазване, е в унисон с общата политика на университета за развитие на научното направление „История на медицината". Участници в обучението са представители на академичната общност на МУ-Варна и на други университети в страната. Той дава възможност на участниците да съсредоточат усилията си върху социалните, научните и културните аспекти на историята на медицината, както и върху взаимовръзката между медицината и хуманитарните науки. Преподаването по история на медицината вече е задължителна част от обучението на студентите в МУ-Варна и реализацията на поредицата от обучителни модули по дисциплината ще помогне на изследователите и преподавателите да повишат квалификацията си и да научат новостите в научните разработки в тази област.