Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

Преподаватели от МУ-Варна взеха участие в „Лятно училище по оценка на здравните технологии“

29.6.2016 г.

​Преподаватели от Медицински университет-Варна взеха участие в Модул I на инициативата „Лятно училище по оценка на здравните технологии (ОЗТ)".

 На 22 и 23 юни 2016 г. Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), съвместно с Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) организира и проведе първия модул на обучение по критична оценка на данни от клинични изпитвания. Събитието даде възможност на всички заинтересовани страни да повишат своя експертен капацитет в сферата на ОЗТ, като предостави платформа за обучение и обмяна на опит. Предстои провеждането на още два модула.

Курсът има за задача да обучи участниците как да откриват, тълкуват, оценяват и прилагат научни изследвания в областта на здравеопазването. Целта е те да развиват уменията си, необходими за взимане на клинични и административни решения въз основа на доказателства.

Гост-лектор на двудневната програма бе д-р Нариндер Каур Госал, международно признат експерт в обучението на медицински специалисти за придобиване на умения за критична оценка на научни публикации.

 Форумът се проведе в Аулата на НЦОЗА и бе открит от директора му доц. д-р Христо Хинков.

 Ръководството на МУ-Варна инвестира в изграждане на капацитет по оценка на здравните технологии на университетско и на национално ниво, в тясно сътрудничество с Националния център по обществено здраве и анализи, Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България и редица други партньори.