Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

МУ-Варна – отново №1 сред медицинските университети в страната

16.8.2016 г.

​​

За по-малко от две години МУ-Варна се е издигнал с още две места в световната академична ranking система.


За първи път през учебната 2013/2014 година отбелязахме, че Медицински университет „Д-р П. Стоянов" - Варна е постигнал голям напредък в присъствието си в световното академично пространството. Две години по-късно отново обръщаме внимание на Webometrics.


В класацията за България сред всички български университети МУ-Варна се е изкачил на 7-о място, като това е най-предно класиране спрямо другите медицински университети у нас (за сравнение най-близкият, МУ-София, е на 9-о). За Европа и в световната листа за година изкачването е с нови почти 1000 места, до 3284-то.


- Какво е Webometrics?


- Ranking Web или Webometrics е най-голямата академична класация на институтите за висше образование. От 2004 г. насам на всеки шест месеца се прави независима и отворена научна оценка от Cybermetrics Lab (Spanish National Research Council, CSIC; испански национален съвет по проучванията), за да се предостави многопосочна, актуална, полезна и надеждна информация за работата на институтите от цял свят, базирана на тяхното присъствие в мрежата, както и на тяхната активност.


- Кой е включен в ranking системата?


- Включени са всички световни университети, а от 2008 г. - и изследователски центрове, болници и бизнес училища. Език на изследване: английски.


Прави впечатление в сравнителната таблица, че по показателя „достъпни ресурси" МУ-Варна е втори по представяне от всички класирани 56 български университета. Това се дължи и на онлайн платформите за публикуване в научните списания на университета, отворени и достъпни за световната научна общност.


Подредбата може да се види и на адрес:

http://www.webometrics.info/en/Europe/Bulgaria.


Представянето на Медицински университет – Варна в Webometrics:World Ranking

Country Rank

Presence

Impact

Openness

Excellence

юли 2016

3284

7

5877

8832

2161

3402

юли 2014

4079

9

6383

7159

2044

3842

юли 2013

6988

17

8460

9058

7323

3510

 

- Какво означават тези показатели?


- (1) 50% от индекса се съставя от неговата ВИДИМОСТ в уеб (Impact в таблицата). 


(2) Другите 50% се допълват от ВИДИМОСТТА в уеб пространството на университета.

А. PRESENCE (присъствие). 


Б. OPENNESS (достъпни ресурси).


В. EXCELLENCE (постижения). 


 

Във факултетите и филиалите, както и в Медицински колеж към МУ-Варна се обучават над 4700 студенти, а също така и специализанти, и докторанти в областта на хуманната и денталната медицина, фармацията, здравните грижи и здравния мениджмънт. Забележителен е ръстът на чуждестранните студенти, които за новата учебна 2016/2017 г. ще наброяват почти 1200, от над 40 държави от всички континенти, като най-голям е броят на студентите от страните членки на ЕС –Германия, Австрия, Великобритания, Гърция, Италия, Кипър, Норвегия, Швеция, Швейцария. 


Този факт сам по себе си е показател за високото качество на образователния продукт, който университетът предоставя.