Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

Доц. д-р Силва Андонова и Клиниката по лъчелечение удостоени с награда „Варна“

25.5.2016 г.

 

Носителите на награда "Варна" в сферата на науката и висшето образование за 2016 г. са доц. д-р Силва Андонова и екипът на Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ "Света Марина" с ръководител доц. д-р Елица Петкова Енчева. Високите отличия бяха връчени днес, 19 май 2016 г., на тържествена церемония в зала „Пленарна" на Община Варна от кмета на морската столица.


Ръководителят на Втора клиника по нервни болести с отделение за интензивно лечение на неврологичните болести и отделение за лечение на остри мозъчни инсулти при УМБАЛ "Св. Марина" и Републикански консултант по нервни болести за Североизточна България доц. д-р Силва Андонова получи индивидуална награда „Варна" за цялостната научноизследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на неврологията и изграждане на мрежа от центрове за лечение на пациенти с остри мозъчни инсулти в България, както и за отдаденост към науката и преподавателската дейност за студенти и специализанти по „Обща медицина" и „Неврология" към Медицински университет – Варна.

Високото отличие – колективна награда „Варна", бе присъдено на Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ "Света Марина" с ръководител доц. д-р Елица Енчева за инсталирането и въвеждането в експлоатация на високотехнологична лъчетерапевтична апаратура, осигуряването на специфични методики, необходими за работа с нея и прилагането на иновативни подходи и прецизни техники при лечение на пациенти с онкологични и неонкологични заболявания с показания за лъчелечение.

Доц. Андонова и доц. Енчева благодариха от трибуната за възможността да развиват медицина на световно ниво и за подкрепата на Ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов и на изпълнителния директор на Университетската болница проф. д-р Валентин Игнатов.