Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

Научно-изследователски екип от МУ-Варна участва в издаването на международна монография

2.11.2016 г.

Екип на Медицински университет - Варна и Първа хирургия към УМБАЛ "Св. Марина", публикува свои научни трудове в международна монография на тема: "Колоректален рак - от патогенезата до лечението", под ръководството на националния консултант по хирургия и ректор на МУ - Варна проф. д-р Красимир Иванов. Вижте монографията тук.  

Колоректалният рак е основен здравен проблем. Годишно се разболяват 1.4 милиона души в света, което води до около 700,000 смъртни случаи.

Приблизително между 19% и 31% от пациентите показват наличие на чернодробни метастази. През последното десетилетие, широкото използване на съвременни химиотерапевтични и биологични средства, комбинирани с лапароскопски хирургични техники са спомогнали да се подобри прогнозата на метастатичния колоректален рак.

По-доброто разбиране на биологията на тумора, заедно с високата ефективност на диагностичните и терапевтични методи, както и разпространението на скрининг програми, ще подобри оцеляването на пациентите в бъдеще.