Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

МУ-Варна прие собствена „Политика на отворен достъп до научни изследвания“

28.6.2016 г.

На последното си заседание Академичният съвет прие „Политика на отворен достъп"  до научни изследвания на Медицински университет - Варна". През последните години движението за отворен достъп (ОД) в науката се наложи като световна тенденция. Това е практиката на предоставяне на онлайн достъп до научна информация, която е безплатна за крайния потребител и може да се ползва многократно.

 

Създаването на свободни научни платформи, репозиториуми и колекции с пълнотекстов достъп до бази данни е само част от новия модел на научно общуване. Десетина български университети и научни институти, сред които и МУ-Варна, вече имат свои репозиториуми (електронни архиви с открит достъп) и те са част от глобалната изследователска инфраструктура.

 

Медицински университет – Варна е първият български университет и въобще научна институция, която не само създаде и поддържа свой репозиториум - Medical Academic Repository и Online платформа за научна периодика с 10 онлайн списания, 8 от които на английски език, но прие и конкретна Политика на отворен достъп.

 

Декларираната официално политика е част от визията на университета за създаване на достъпно и динамично научно пространство. С подобни политики са повечето водещи университети като Харвард Медикал Скул, Оксфорд, Кембридж, Хайделберг, Хумболтовия университет, Масачузетския технологичен институт и много други. Само в Европа официално декларираните политики на ОД са над 400.

 

Глобалното движение за OД до резултатите от научните анализи и изследвания е приоритет и в стратегията на Европейската комисия за развитие на научните изследвания и иновации.  Повечето големи международни донори, финансиращи научни изследвания, подобно на ЕК с програмата си Хоризонт 2020, подкрепят и насърчават ОД като условие за финансиране.

 

Очаква се тези политики да подобрят условията за научноизследователска дейност, като се намали административната тежест, свеждайки до минимум времето, отделяно за търсене и достъп до информация.