Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

Приключи проектът за подобряване на условията за лечение на хора с психични заболявания в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

28.6.2016 г.

Екипът за изпълнение на проекта „Нови възможности за качествени и модерни услуги за хората с психични разстройства в МБАЛ „Света Марина" ЕАД, Варна", по Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве", се отчете пред обществеността в петък за резултатите, постигнати след приключване на проекта, чиято обща стойност е 268 595 евро. В рамките на 10 месеца е извършено пълно реновиране на Трета психиатрична клиника за лечение на психични разстройства в старческа възраст и са обучени, с повишаване на квалификацията им, над 100 души медицински персонал. Както е известно, като водеща в областта си, в университетската клиника се лекуват и пациенти, насочени от други психиатрични звена.

 

В резултат на изпълнения проект са обновени помещенията за извършване на терапевтичния процес, водопроводната инсталация с изграждане на нови санитарни възли, отоплителна инсталация. Цялостно е подменена електрическата инсталация и е изградена нова пожароизвестителна система, амортизираната инфраструктура е подменена. Създадени са нови, съвременни условия – както за лечение и грижа за болните, така и за комфорта на работа на медицинския персонал. Това ще издигне и равнището на варненските медицински услуги, извършвани за хората с психични разстройства, а така също и на медицинския труд в Трета психиатрична клиника в УМБАЛ „Св. Марина"-Варна.

 

Проектът „Нови възможности за качествени и модерни услуги за хората с психични разстройства в МБАЛ „Света Марина" ЕАД, Варна" се осъществява с финансовата подкрепа на Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве", реализирана от Министерството на здравеопазването и от Финансовия механизъм на ЕИП и НФМ 2009-2014 г.