Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

Придружаващата заболяемост при обструктивна сънна апнея обсъдиха учени от цял свят във Варна

9.9.2016 г.

Оториноларинголзи, физиолози, лекари по дентална медицина, офталмолози, пулмолози, кардиолози, специалисти по здравен мениджмънт и студенти се включиха във Втория национален симпозиум по обструктивна сънна апнея и хъркане с международно участие, който се проведе от 25 до 27 август 2016г. във Варна. Симпозиумът бе организиран съвместно от Българското дружество по обструктивна сънна апнея и хъркане, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна и УМБАЛ „Св. Марина"- Варна. Придружаващата заболяемост при обструктивна сънна апнея бе във фокуса на научните обсъждания, в които се включиха известни учени в областта на обструктивната сънна апнея от Европа, САЩ и Средния Изток, между които и проф. Пирсинг от университета Улм, Германия – водещ световно известен учен и хирург в областта.

Симпозиумът започна с три демонстративни хирургични интервенции в операционната на УМБАЛ „Св. Марина", които бяха наблюдавани на живо от всички участници. Така присъстващите имаха възможност да се запознаят от близо с нови и вече традиционни хирургични техники,  прилагани в практиката в Клиниката по УНГ болести. В рамките на симпозиума бяха изнесени и дискутирани интересни доклади и презентации, разпределени в пет мини симпозиума.