Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

Човешките ресурси – основен капитал на здравната система

25.5.2016 г.

​„Човешките ресурси – основен капитал на здравната система" бе основната тема на проведената днес работна среща за представяне на резултатите на проект „Общи действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването" (Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting)  и тяхната устойчивост.

  На срещата бяха представени идеите, целите и постигнатите резултати с акцент върху работата на българския екип от Медицински университет – Варна и Национален център по обществено здраве и анализи – София, представен от Милена Владимирова, член на екипа.

 Модератори на срещата бяха проф. Тодорка Костадинова – Заместник ректор на Медицински университет – Варна и ръководител на екипа на Работен пакет 7 „Устойчивост", доц. Емануела Мутафова – Декан на Факултета по обществено здравеопазване и проф. Стефка Коева – ръководител на Катедра по икономика и управление на здравеопазването, които са част от екипа по проекта.

 Отделните модули на работната среща бяха фокусирани върху темите „Цел, организация и процес на реализация на проекта", „Европейска мрежа на експертите по планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването – споделяне на опит и гледни точки", „Представяне на основните резултати и постижения на проекта",  както и перспективи и насоки за управлението на човешките ресурси в здравеопазването".

 Събитието бе част от Общите действия на страните-членки на ЕС и Европейската комисия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването. Мобилността, достъпът до здравни услуги на различни групи от населението, образованието и специализацията на медицинските професионалисти, ефективното разпределение на ресурсите в здравеопазването и социалната сфера са едни от приоритетните теми във всички страни от Европейския съюз, включително в България.

 Сред гостите на събитието беше доц. Антоанета Цветкова – Председател на постоянната комисия по здравеопазване към Общински съвет – Варна, която поздрави Медицински университет – Варна и в частност екипа на проекта за активната дейност и постигнатите резултати, както и представители на неправителствени и браншови организации, отдели по проекти от варненски университети и други заинтересовани страни.

 За постигане на устойчивост на резултатите ще бъдат използвани както разработените по проекта методи и инструменти, така и създадената Европейска мрежа от експерти по планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването.