​​

 

 

З А Я В Л Е Н И Е1555627.11.2013 г. 9:38:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://mu-varna.bg/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg27.11.2013 г. 9:38:00docFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
Катедра по педиатрия и медицинска генетика2102018.11.2013 г. 14:28:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://mu-varna.bg/BG/AboutUs/DocLib/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg18.11.2013 г. 14:28:00docxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
Наредба № 3 от 27 ноември 2015 г.221324.12.2015 г. 15:20:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://mu-varna.bg/BG/ACRO/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg4.12.2015 г. 15:20:00docxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
Правилник за управление на интелектуалната собственост на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна2213928.4.2016 г. 10:22:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://mu-varna.bg/BG/ACRO/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg28.4.2016 г. 10:22:00docxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
за устройството и дейността2214010.3.2016 г. 10:02:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://mu-varna.bg/BG/ACRO/Documents/Forms/AllItems.aspxПравилник за устройството и дейността0http://mu-varna.bg10.3.2016 г. 10:02:00docxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
за устройството и дейността2214216.11.2015 г. 16:54:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://mu-varna.bg/BG/ACRO/Documents/Forms/AllItems.aspxПравилник за устройството и дейността0http://mu-varna.bg16.11.2015 г. 16:54:00docxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
ИНФОРМАЦИЯ2223123.6.2014 г. 16:49:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://mu-varna.bg/BG/cdo/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg23.6.2014 г. 16:49:00docxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
З А Я В Л Е Н И Е2223323.6.2014 г. 14:03:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://mu-varna.bg/BG/cdo/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg23.6.2014 г. 14:03:00docxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ301027.2.2014 г. 10:50:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://mu-varna.bg/EN/AdmissionDE/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg7.2.2014 г. 10:50:00docxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА3011020.6.2013 г. 13:07:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://mu-varna.bg/EN/AdmissionDE/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg20.6.2013 г. 13:07:00docFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js

​​