​​

 

 

Д-р Ирена Йорданова Стоилова 1846623.8.2017 г. 10:44:17STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-varna.bg/BG/Research/Pages/Forms/AllItems.aspxhttp://mu-varna.bg23.8.2017 г. 10:44:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Електронна платформа улеснява достъпа до информация на студентите от МУ-Варна 1584824.3.2016 г. 9:42:41STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-vi.tv/News/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://mu-vi.tv24.3.2016 г. 9:42:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Изпит по биология за специалностите Медицинска сестра и Акушерка146582.2.2017 г. 9:35:01STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-vi.tv/Top-Videos/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://mu-vi.tv2.2.2017 г. 9:35:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Започва подаването на документи за летни стажове на студенти и специализанти в Русия 225915.2.2016 г. 13:42:39STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-vi.tv/News/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://mu-vi.tv15.2.2016 г. 13:42:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
З А Я В Л Е Н И Е1555627.11.2013 г. 9:38:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://mu-varna.bg/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg27.11.2013 г. 9:38:00docFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
Стартира приемът на документи за магистърските програми 186821.8.2016 г. 13:46:50STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-vi.tv/News/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://mu-vi.tv1.8.2016 г. 13:46:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Катедра по педиатрия и медицинска генетика2102018.11.2013 г. 14:28:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://mu-varna.bg/BG/AboutUs/DocLib/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg18.11.2013 г. 14:28:00docxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
Наредба № 3 от 27 ноември 2015 г.221324.12.2015 г. 15:20:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://mu-varna.bg/BG/ACRO/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg4.12.2015 г. 15:20:00docxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
Правилник за управление на интелектуалната собственост на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна2213928.4.2016 г. 10:22:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://mu-varna.bg/BG/ACRO/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg28.4.2016 г. 10:22:00docxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
за устройството и дейността2214010.3.2016 г. 10:02:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://mu-varna.bg/BG/ACRO/Documents/Forms/AllItems.aspxПравилник за устройството и дейността0http://mu-varna.bg10.3.2016 г. 10:02:00docxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js

​​