​​

 

 

Научна дейност Документи5184117.1.2018 г. 15:01:11STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-varna.bg17.1.2018 г. 15:01:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Научна дейност Проекти5184217.1.2018 г. 15:01:11STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-varna.bg17.1.2018 г. 15:01:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Дни на 3D анатомията5178617.1.2018 г. 8:11:41STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-varna.bg/BG/Pages/Forms/MigrationView.aspxhttp://mu-varna.bg17.1.2018 г. 8:11:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Роля на фиброзата и блокирането на минералкортикоидните рецептори при предсърдно мъждене5179217.1.2018 г. 8:58:02STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-vi.tv/Top-Videos/Pages/Forms/AllItems.aspxhttp://mu-vi.tv17.1.2018 г. 8:58:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Навици за УВ протекция на очите и иновативна концепция за ранна детекция и проследяване на обективните увреждания на преден очен сегмент.5184517.1.2018 г. 14:06:27STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-vi.tv/Top-Videos/Pages/Forms/AllItems.aspxhttp://mu-vi.tv17.1.2018 г. 14:06:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Актуално273424.8.2015 г. 12:03:02STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-vi.tv/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://mu-vi.tv24.8.2015 г. 12:03:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
З А Я В Л Е Н И Е1555627.11.2013 г. 9:38:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://mu-varna.bg/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg27.11.2013 г. 9:38:00docFalsedoc11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
Катедра по педиатрия и медицинска генетика2102018.11.2013 г. 14:28:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://mu-varna.bg/BG/AboutUs/DocLib/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg18.11.2013 г. 14:28:00docxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
Наредба № 3 от 27 ноември 2015 г.221324.12.2015 г. 15:20:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://mu-varna.bg/BG/ACRO/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg4.12.2015 г. 15:20:00docxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
Правилник за управление на интелектуалната собственост на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна2213928.4.2016 г. 10:22:00STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://mu-varna.bg/BG/ACRO/Documents/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg28.4.2016 г. 10:22:00docxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js

​​