Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

3D учебници ще издава Университетското издателство на МУ - Варна

Идеята за 3D учебниците е на Катедрата по анатомия и клетъчна биология и ще бъде осъществена със съдействието на Катедрата по образна диагностика и лъчелечение. Медицински 3Д учебници досега в България не са издавани.

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.