Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Демонстрация по оказване на първа помощ за студенти

Медицински университет – Варна предоставя възможност на своите студенти да се включат като демонстратори по време на учебния процес. Те подпомагат активно водещите дисциплината преподаватели при провеждането на практическите упражнения, като демонстрират специфични процеси, манипулации, теоретични и практически постановки от учебния материал. Демонстратор на едно от обученията е Лукас. На 26 години, той вече очаква дипломата си за доктор от Медицински университет -Варна

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.