Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Шести фармацевтичен бизнес форум с научно-практическа конференция

Факултетът по фармация към МУ-Варна е домакин на престижен бизнес форум с научно-практическа конференция. В тазгодишната проява се включиха над 200 участници и повече от 20 фирми.
Проф. Диана Иванова, декан на факултета по фармация : „Това е шесто поредно издание. Това показва устойчивост на нашата форма на сътрудничество с бизнеса и взаимодействието със студенти, преподаватели и партньори и смятам, че мероприятието заслужи признанието на колегите от регионалната фармацевтична колегия, на колегите от българския фармацевтичен съюз, които са ни партньори и мисля, че това е едно добро място където можем да споделим опит.“
„В нашия динамично развиващ се свят, в условията на глобализация и засилваща се конкуренция, изграждането на здрава връзка между образованието, бизнеса и икономиката е от изключително важно значение за адекватното функциониране на съвременното общество.“ Върху това акцентира ректорът на Медицински университет - Варна проф. д-р Красимир Иванов в поздравителен адрес до организаторите.

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.