Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Проф. д-р Петър Маринов е новият декан на Факултета по фармация в МУ - Варна

На заседание на Общото събрание на Факултета по фармация в МУ – Варна беше избран нов декан. Досегашният – проф. Диана Иванова, освободи поста след 7 години успешно управление. Тя направи отчет за дейността на факултета през изминалото време. Учебният план се актуализира ежегодно, дипломирани са вече 5 випуска, академичният състав е увеличен с 1/3, а факултета е най-бързо развиващото се изследователско звено, отчете проф. Иванова.              Ректорът на университета проф. Валентин Игнатов я поздрави за положените усилия и ù пожела успех на новото поприще.              Проф. д-р Петко Маринов - ръководител на Катедрата по „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“ беше единственият кандидат за нов декан. Той представи мандатната си програма, след което Общото събрание премина към гласуване.            Новият декан на факултета по фармация е проф. Маринов.

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.