Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Ден на отворените врати в Центъра за роботизирана хирургия

Ден отворените врати се проведе в университетската болница „Света Марина“ във Варна. Събитието е в рамките на проекта „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана, и минимално инвазивна хирургия. Възможностите на високотехнологичните методи бяха представени пред лекари, студенти и специализанти. В здравното заведение е инсталиран последният модел, четвърта генерация робот Да Винчи, чрез който се извършват всички видове операции в коремната и торакалната хирургия, в урологията и гинекологията. Това е най-модерната роботизирана система в България, която позволява да се използват последна генерация хирургичен инструментариум, чрез който се извършват изключително елегантни и щадящи пациента операции, гарантиращи неговото бързо възстановяване с минимална травма и болка, и следоперативен контрол. Проф. д-р Николай Колев: „Специфичното при роботизираната хирургия е, че хирургът, който извършва операцията,  може да не се намира в операционната зала или няма директен достъп до човешкото тяло.Достъпът до човешкото тяло осъществува самият робот, който хирурга управлява от разстояние.“ Центърът за роботизирана хирургия е създаден по проект съфинансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейски фонд за регионално развитие.

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.