Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Медицински университет – Варна и Варненският свободен университет със съвместни програми за обучение

Съвместен проект на Медицински университет – Варна и Варненския свободен университет поставя нов етап в развитието на висшето образование. Бюджетът на проекта „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“  е близо 2 милиона лева. Той е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, процедура „Модернизация на висшите училища“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.