Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Актуално

Актуално

Четвърта научна сесия на преподавателите и студентите от Медицински колеж – Варна.

8.10.2015 г.

​​​

 
 Над 100  научни разработки на участници в направления, свързани с опазването на здравето и качеството на живот на пациентите бяха представени в рамките на форума.