Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

 

Вашите резултати са пример за българското здравеопазване, каза здравният министър на патронния празник на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
Редовен приемен изпит по биология се проведе в МУ - Варна
Конференция по вътрешни болести в Медицински университет - Варна
Пациентът с трансплантиран бъбрек се възстановява успешно у дома
Първа лапароскопски асистирана експлантация на бъбрек при трансплантация от жив донор
Проведе се трето лятно училище по инсулт, организирано от МУ - Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
Ефективност и безопасност на лапароскопските колоректални резекции. Сравнителен анализ на резултатите с отворена хирургия. Оценка на риска и методи за намаляване на периоперативните усложнения.
New high-tech laboratory in MU - Varna
Проведе се изпит по моделиране за специалност „Зъботехник“ в Медицински колеж – Варна
Open day in MU - Varna
A seminar on stem cell transplantation was held at the Medical University - Varna
Семинар „Биомедицинско инженерство“ се проведе в Медицински университет - Варна
Близо 1000 кандидат- студенти се явиха на редовните приемни изпити по биология и химия в Медицински университет - Варна
Scientific conference “60 years Paediatric department in MU-Varna”
The rare endocrinological disorders – challenges for doctors and patients