Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

 

Медицинско право – между правото и ежедневието на медицинския специалист – втора част
Медицинско право - между правото и ежедневието на медицинския специалист - първа част
Причини за избор на оперативно родоразрешение сред бременните жени в България
Преживявания на мъжете, присъствали на раждането на своите деца за първи път
Професионален дистрес сред работещите акушерки
Очаквания относно обучението в специалност „Акушерка“
Влияние на попиломните вирусни инфекции върху женското здраве
Проучване мнението на студенти от специалност „Акушерка“ относно пренаталното обучение на бременните жени у нас
Готовността на жените да отглеждат бебетата си след изписването им от Родилно отделение
Алгоритъм на поведение при дете с остра бъбречна недостатъчност
Новата роля на преподавателя в електронното обучение
Е-ресурси за развиване на умението слушане с разбиране по бългаски език като чужд ниво В1
First stem cell transplant on a child in University Hospital Saint Marina-Varna
Здравен календар - Какво е BRAINDAY?
Очаква ли ни епидемия от морбили?