Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

 

Интравенозна тромболиза при исхемичен мозъчен инсулт – съвременно състояние на проблема
Сезони за релакс - Златна есен
An imminent specialist in Chinese medicine is invited in MU - Varna
Кампания за изследвания на ръста при деца от 2г-18г
Ефекти на витамин К при експериментален модел на метаболитен синдром
Регистрите за инсулт - инструмент за контрол на заболяването
Workshop on mini-invasive technics in Urology
Характеристика на UV натоварването на преден очен сегмент - нов метод за UV дозиметрия
Регистрация за научно-практическа конференция "Зелен двор"
Пътят на пациента в клиниката по медицинска онкология в УМБАЛ "Св. Марина" - Варна
Първична профилактика при високостепенни асимптомни каротисни стенози – първи резултати от съвместното проучване с Оксфордския университет
Мозъчен инсулт, анестезия – взаимни зависимости
Качество на живот при пациенти с първична глаукома, методи за оценка и проследяване
Бележит специалист по китайска медицина гостува в МУ - Варна
Връзка между витамин D и андрогенен статус при заболявания на простатата