Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

Изтеглят опасно лекарство за кашлица при деца

25.6.2015 г.

​​

По нареждане на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), лекарство за деца срещу кашлица ще бъде изтеглено от пазара. Причината за блокирането на партида от ACC Kid 20 mg/ ml powder for oral solution (прах за перорален разтвор) е несъответствие с изискванията, отнасящи се към втора степен на риска за здравето. Според наредбата може да бъде блокиран "лекарствен продукт, за който е установено несъответствие със спецификацията", във връзка с констатирано отклонение в спецификацията по показателите "количество" и "количество на консерванта", установени по време на текущо изпитване за стабилност на лекарствения продукт. АЦЦ Кид е продукт, който втечнява и улеснява отхрачването на бронхиалния секрет при заболявания на дихателната система, свързани с образуването на много гъст и жилав секрет. Той се прилага при остри и хронични белодробни болести като остър и хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), бронхиектазии (трайно разширение на бронхите), свързани с повишено образуване и затруднено отделяне на бронхиалния секрет.​