Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

Доцент от МУ-Варна в състава на Световната академия по материалознание и машинно инженерство

4.1.2016 г.

​​​​​​​​         Заместник-деканът на Факултета по дентална медицина в Медицински университет -Варна доц. Цанка Дикова бе приета за редовен член на Световната академия по материалознание и машинно инженерство (World Academy of Materials and Manufacturing Engineering WAMME) и в състава на нейния Управителен съвет на общо събрание на академията, което се проведе на 7 декември в Закопане, Полша.  Събитието се състоя в рамките на 22-та международна научна конференция "Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME 2015".  Поканата дойде лично от президента на академията – проф. Лешек Добжански. За своите заслуги и високи постижения в научноизследователската и учебна дейност в областта на материалознанието доц. Дикова получи грамота и почетен медал.

Световната академия по материалознание и машинно инженерство е създадена преди 10 години. Нейната цел е да пропагандира и да подпомага развитието на науката за материалите и технологиите за тяхното обработване, да оказва съдействие при сътрудничество и разпространение на знания в тази област, да насърчава лицата и институциите с изявени научни и организационни постижения. Световната академия WAMME постига своите цели посредством различни дейности в науката и образованието, организиране на научни форуми и събития, публикационна дейност и издаване на научното списание „International  Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering", сътрудничество с други организации и институции с подобна дейност, сътрудничество с научни и образователни институции, реализиране на научни и участие в международни проекти.