Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

Специализация по Фармакология и фармакотерапия започва в МУ-Варна

10.2.2016 г.

​​

       През януари 2016 г. от Министъра на здравеопазването е утвърдена програма за специализация по Фармакология и фармакотерапия към Медицински университет – Варна.

 

       Специалността Фармакология и фармакотерапия е нова за България и за пръв път влиза в регистъра на специалностите през 2015 г. Предназначена е за магистър-фармацевти. Срокът за специализация е 3 години.

 

       Програмата за специалността е съгласувана с Българския фармацевтичен съюз, със специалисти от МУ-Варна и от другите висши училища.

При интерес за започване на специализация по Фармакология и фармакотерапия може да се заявяват места през м. март 2016 г. при ръководителя на Катедра по предклинична и клинична фармакология проф. д-р Стефка Вълчева-Кузманова.