Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

Съвместната работа между университетите и държавните институции – предпоставка за успех на здравните политики

4.1.2016 г.

​​​​      Екип от МУ-Варна участва в 36-та Пленарна сесия на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа (SEEHN) и Срещата на високо равнище „Укрепване на здравните системи за всеобщо здравно осигуряване с цел по-добро здраве и благоденствие", която се проведе на 10 и 11 декември 2015 г. в Тирана (Албания). На срещата участваха представители на министерствата на здравеопазването на Румъния, Словения, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Молдова и Израел, както и експерти от Регионалния офис на Световната здравна организация (СЗО) за Европа и членовете на Изпълнителния комитет на SEEHN (www.seehn.org). Форумът бе открит от Министъра на здравеопазването на Република Албания г-н Илир Бекай, който е и председател на Мрежата по време на настоящото албанско президентство. Беше представен доклад за дейностите, извършени по време на председателството на Албания, и беше приета пътна карта и календар за събитията през първата половина на 2016 г., когато президентството ще бъде поето от Босна и Херцеговина.

Основните теми на дискусиите през първия ден бяха свързани с трансграничното обществено здравеопазване за здравна сигурност, здравните неравенства, социалните детерминанти на здравето и междусекторните действия до 2020 г. На втория ден участниците обсъдиха всеобщото здравно осигуряване и направиха предложения за съвместни проекти и дейности в тази посока през 2016/17. Бяха обсъдени и актуални проблеми на миграцията и здравето. По време на срещата на високо равнище беше представен работен план и график за подготовката на 4-ия форум на министрите от страните от Югоизточна Европа, който ще се проведе в Кишинев (Молдова) през ноември 2016 г. Заместник-министърът на здравеопазването на Молдова д-р Николае Джеламши бе единодушно избран за Председател на Изпълнителния комитет на SEEHN.

Екипът на Медицински университет – Варна представи резултатите от Работната среща за трансформиране на образованието и обучението на работещите в здравеопазването в подкрепа на Стратегия „Здраве 2020", която бе организирана съвместно с Регионалния офис на СЗО за Европа и SEEHN и която се състоя на 9 и 10 ноември 2015 г. в гр. Варна. На форума в Тирана още веднъж беше дадена висока оценка за организацията на тази среща и беше препотвърдена подкрепата за разкриване на Регионален център за образование, обучение и политики в областта на здравеопазването към Медицински университет - Варна. Тази инициатива е подкрепена в конкретни срещи на ръководния екип на Министерството на здравеопазването с ръководството на МУ-Варна . В момента тече кореспонденцията по подаване на кандидатурата за създаването на Центъра.

В рамките на визитата, по покана на Посланика на Република България в Албания Н.П. Димитър Арнаудов, представителите на МУ-Варна проф. Тодорка Костадинова, Анета Докова и Сияна Бойновска посетиха българското посолство в Тирана. Посланикът запозна гостите от България със системите и проблемите на образованието и здравеопазването в Албания и изрази удовлетвореност от динамичното развитие на варненския университет и неговата международна репутация на престижно висше медицинско училище.