Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

Трета конференция по международен проект по Програма „Здраве“ към Европейската комисия

3.2.2016 г.

​       В стипендиантската програма за 2015 – 2016 г. могат да вземат участие жени от цяла България на възраст до 35 години, които учат по докторски програми или вече имат докторска степен и се занимават с научни изследвания в сферата на естествените науки.

Три стипендии, по 5000 евро всяка, ще бъдат присъдени на жени учени с цел да подпомогнат тяхната изследователска работа в България и да ги поощрят да продължат своята академична кариера.

      Програмата "За жените в науката" съществува от 1998 г., когато L'Oréal и ЮНЕСКО учредяват наградите "За жените в науката", които всяка година отличават пет водещи в света жени изследователки. Следвайки своята цел да стимулират и насърчават жените в тяхната научна кариера, партньорството "За жените в науката" създава и глобална мрежа от Международна, Регионална и Национална стипендиантска програма, за да подкрепи младите жени, които представляват бъдещето на науката.

В България програмата „За жените в науката" бе стартирана през 2010 г. в партньорство с Националната комисия за ЮНЕСКО в България и Софийския университет „Св. Климент Охридски". В международен план повече от 2250 жени от над 110 държави са били подпомагани от тази инициатива.                 Националните стипендиантски програми се осъществяват в близо 50 държави, награждават обещаващи млади жени учени и подпомагат тяхното научно развитие.

   Стипендиите са предназначени да осигурят практическа помощ на победителите за извършване на изследователска дейност в избраните от тях области.   Друга важна част от стипендиантската програма са подкрепата, обучението и възможностите за създаване на контакти, които тя предоставя. Стипендиантите създават ценни приятелства и връзки, които могат да се превърнат в интересни сътрудничества и публикации и по-висока оценка на работата им.

   Стипендиите се присъждат на забележителни млади жени учени в целия свят, като им осигуряват достъп до международна научна общност, насърчават ги и им дават възможност да продължат изследванията в своята научна сфера, като ги подкрепят в момент, който може да е решаващ за тяхната научна кариера.

     За повече информация тук.