Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

Трета международна конференция за общи действия на правителствата на страните-членки на ЕС се провежда край Варна

17.2.2016 г.

„Планирането и обучението на човешките ресурси в здравеопазването без граници" е темата на Третата международна конференция за Общи действия на правителствата на страните-членки на ЕС, която се открива на 18 февруари 2016 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в зала „Импресия" на хотел „Интернационал" в курорта „Златни пясъци".

Очакват се повече от 250 международни и български участници и гости на събитието, в това число г-н Мишел ван Хоергарден (Брюксел) – Програмен директор, г-жа Каролайн Хегер от Европейската комисия, Дирекция по здравеопазване и безопасност на храните, д-р Марио Миклоши – Заместник-министър на здравеопазването на Република Словакия, д-р Николае Джеламши (Молдова) – Президент на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа и др. В Конференцията ще вземат участие български и чуждестранни студенти от Варненския медицински университет, както и стажанти от Европейската програма за студентски практики.

Общи действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването (Joint Action for Health Workforce Planning and Forecasting) e 3-годишен проект, който стартира на 1 април 2013 г.. Той е директно финансиран от Европейската комисия и главната му цел е подкрепа на европейското сътрудничество за повишаване капацитета на работната сила в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Непрекъснатата миграция и мобилност на лекари, медицински сестри, дентални медици, фармацевти и други здравни специалисти са сериозно предизвикателство пред всички правителства, съсловни организации и пациенти да отговорят на нарастващите нужди от медицински грижи на населението на Европа.

Всички заинтересовани страни се обединяват около общата отговорност  да гарантират, че тези професионалисти ще имат достатъчно знания и умения, за да осигуряват високо качество на здравните услуги в приемащите страни, както и признаването на техните квалификации.  Все по-бързото внедряване на нови медицински технологии и динамичната промяна в демографската структура на населението водят до възникването на нови професии, а следователно и до необходимостта от нови методики на обучение, нови квалификации, нови знания и умения. 

Темата за обучението на здравните  професионалисти поставя въпросите за етичните аспекти на образованието в чужбина и отваря дискусия за обучението на следващото поколение  здравни професионалисти.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна е основен участник в програмата и ръководи Работен пакет № „Устойчивост" с подкрепата на Министерството на здравеопазването на Република България и участието на представители на Националния център по обществено здраве и анализи. В рамките на Програмата екипът от Медицински университет – Варна разработва методиката за технически и политически  препоръки, които ще бъдат представени на вниманието на Европейската комисия при приключването на проекта в края на юни 2016 г. Друга задача на проектния екип, ръководен от проф. Тодорка Костадинова, е разработването на план за организация и устойчивост на Европейска мрежа на експертите по планиране на човешките ресурси в здравеопазването.

На европейско ниво проектният екип е представен от проф. Красимир Иванов – Ректор на МУ – Варна, в качеството му на член на Европейската мрежа „Брокери на знание" (Network of knowledge brokers), създадена в рамките на Програмата за общи действия през 2013 г.

Вярваме, че след първите две конференции в Братислава и Рим, заключителната конференция във Варна ще бъде в подкрепа на интерактивните срещи не само между партньорите по програмата, заинтересованите страни и професионалните организации, но и сред представителите на хората, формиращи политики, лекторите и участниците от всички краища на Европа.