Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

МУ-Варна ще бъде домакин на международна конференция по програма към Европейската комисия

27.1.2016 г.

​​

         МУ-Варна ще бъде домакин на международна конференция по програма към Европейската комисия

На 18 и 19 февруари 2016г. Медицински университет - Варна ще бъде домакин на третата международна конференция по проект „Общи действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването" по програма „Здраве" към Европейската комисия. Екипът на Работен Пакет 7 – Устойчивост, в който основна роля имат експерти от МУ-Варна, е съорганизатор на събитието, което ще се проведе в х-л Интернационал, к.к. Златни пясъци. Двата дни ще протекат под наслов: „Планиране и обучение на медицинските специалисти без граници". В събитието ще вземат участие гости от цяла Европа - международни експерти в областта на човешките ресурси в здравеопазването, политици, представители на професионални и браншови организации.

       По време на различните форуми ще се разглеждат и обсъждат актуални теми и проблеми на национално и световно ниво за въздействието на мобилността на здравните специалисти върху здравните системи, ефектите на демографските промени върху потребностите от здравни услуги и тенденциите в бъдещото обучение на човешките ресурси в здравеопазването. Събитието ще предостави възможност за споделяне на опит, знания и добри практики между участниците в проекта и други заинтересовани страни.

          Основните цели на конференцията ще бъдат свързани със създаването на платформа за съвместна работа и диалог по актуални въпроси от сферата на човешките ресурси в здравеопазването и насърчаването на диалога между секторите здравеопазване и образование в национален и европейски план.

Допълнителна информация относно конференцията можете да откриете тук