Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Новини

Всички новини

МУ-Варна ще издава и студентско англоезично научно списание

4.1.2016 г.

​         През 2016 година Медицински университет - Варна ще започне издаването на ново студентско англоезично научно списание - Scripta Scientifica Vox Studentium. В него ще бъдат публикувани статии в пълен текст, списвани от автори студенти и докторанти, както и от техните научни ръководители. Ще се приемат разработки в областите на медицината, фармацията, денталната медицина и общественото здравеопазване. Първият брой ще бъде публикуван през месец май, уточниха представители на Студентски съвет.

Всяка една от публикациите в периодичните издания на МУ-Варна, в това число и най-новото издание на университета Scripta Scientifica Vox Studentium, получават DOI номер (Document Object Identifier). Чрез него авторите и техните статии стават част от световния научен обмен. Публикуваните текстове стават видими за основните свободни научни търсачки, сред които Google Scholar.