Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Рубрики

Всички рубрики

5 години MU-Vi.tv

1.9.2020 г.


5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Стефан Пеев 5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Стефан Пеев

5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Димитричка Близнакова 5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Димитричка Близнакова

5 години MU-Vi.tv - Найден Косев зам.-кмет Община Шумен 5 години MU-Vi.tv - Найден Косев зам.-кмет Община Шумен

Още видеа свързани с рубриката:

5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Красимир Гигов 5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Красимир Гигов 5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Емил Ковачев 5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Емил Ковачев 5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Параскева Манчева 5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Параскева Манчева 5 години MU-Vi.tv - проф. Диана Иванова 5 години MU-Vi.tv - проф. Диана Иванова 5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Златислав Стоянов 5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Златислав Стоянов 5 години MU-Vi.tv - инж. Деян Грънчаров 5 години MU-Vi.tv - инж. Деян Грънчаров 5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Пламен Панайотов 5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Пламен Панайотов 5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Виолета Йотова 5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Виолета Йотова 5 години MU-Vi.tv - д-р Жанина Йорданова 5 години MU-Vi.tv - д-р Жанина Йорданова 5 години MU-Vi.tv - капитан първи ранг Камен Кукуров 5 години MU-Vi.tv - капитан първи ранг Камен Кукуров 5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Вилиян Платиканов 5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Вилиян Платиканов 5 години MU-Vi.tv - флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров 5 години MU-Vi.tv - флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров 5 години MU-Vi.tv - генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски 5 години MU-Vi.tv - генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски 5 години MU-Vi.tv - доц. Диана Димитрова 5 години MU-Vi.tv - доц. Диана Димитрова 5 години MU-Vi.tv - проф. Соня Тончева 5 години MU-Vi.tv - проф. Соня Тончева 5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Радослав Радев 5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Радослав Радев 5 години MU-Vi.tv - Геновева Донкова 5 години MU-Vi.tv - Геновева Донкова 5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Албена Керековска 5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Албена Керековска 5 години MU-Vi.tv - Силвия Николова 5 години MU-Vi.tv - Силвия Николова 5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Силва Андонова 5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Силва Андонова 5 години MU-Vi.tv - Ива Мартинова 5 години MU-Vi.tv - Ива Мартинова 5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Христина Групчева 5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Христина Групчева 5 години MU-Vi.tv Велина Марковска - ръководител на отдел "Комуникации и телевизия" МУ-Варна 5 години MU-Vi.tv Велина Марковска - ръководител на отдел "Комуникации и телевизия" МУ-Варна