Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Рубрики

Всички рубрики

Детето като пациент

18.6.2020 г.

Специалисти от различни области – педиатрия, хомеопатия, психология, педагогика, психотерапия, психоанализа и др. поставят в центъра на обсъжданията си детето като пациент. Различни гледни точки за психосоматиката в детска възраст – клинични изяви, разпознаване, лечение и превенция. По този начин заедно търсят и намират отговори за по-доброто детско здраве.


Кинезиология за деца Кинезиология за деца

Игровия подход при сензорната интеграция Игровия подход при сензорната интеграция

Бигорексия, спортно хранене, суплементи – популярни практики и рискове за здравето Бигорексия, спортно хранене, суплементи – популярни практики и рискове за здравето

Още видеа свързани с рубриката:

Подкрепящата семейна среда в превенцията на алтернативните модели на хранене в училищна възраст Подкрепящата семейна среда в превенцията на алтернативните модели на хранене в училищна възраст Нови деца и родители – нови предизвикателства Нови деца и родители – нови предизвикателства Ролята на „Шулверк“ – ритъм, говор, движение, музика за развитие на умението за споделяне, като елемент от емоционалната интелигентност Ролята на „Шулверк“ – ритъм, говор, движение, музика за развитие на умението за споделяне, като елемент от емоционалната интелигентност Ролята на бащата за психосоматичните оплаквания на детето Ролята на бащата за психосоматичните оплаквания на детето Детска невроза. Възможности на хомеопатията при деца с тикове и заекване Детска невроза. Възможности на хомеопатията при деца с тикове и заекване Психосоматична коремна болка Психосоматична коремна болка Психосоматика и хомеопатия в процеса на адаптиране на деца към условията в детските заведения Психосоматика и хомеопатия в процеса на адаптиране на деца към условията в детските заведения Психосоматика и хранене Психосоматика и хранене Що е психосоматика в детска възраст? Що е психосоматика в детска възраст? Статут на симптома в психоаналитично ориентираната терапия за деца Статут на симптома в психоаналитично ориентираната терапия за деца Децата и болничния престой - първа част Децата и болничния престой - първа част Децата и болничния престой - втора част Децата и болничния престой - втора част