Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Рубрики

Всички рубрики

Грамотен = COOL

20.2.2023 г.

„Грамотен=COOL“ е специална рубрика в предаването „След Първите седем“ на MU-Vi.tv с автор и водещ Силвия Николова.  В нашия екип, като съвременни последователи на народните будители, сме ревностни радетели за чистотата на българския книжовен език. Познаваме и спазваме правилата. Кирилицата е третата официална азбука в Европа. Българският език е институция. Грамотността е една от основните групи умения, които имат водеща роля при изграждането на детето като зрял индивид. Много изследователи смятат нивото на грамотност за ключово при оценката на човешкия капитал на даден регион. В рубриката „Грамотен=COOL“, заедно с нашите съмишленици от учебен център „Планета“, Ви припомняме основните правописни правила. Те се изучават в началното училище, но доста често се забравят, пропускат или неглижират. Да проверим заедно какво сме позабравили от годините, прекарани на ученическите чинове!


Пунктуационни норми и правила в българския език, 2 еп. Пунктуационни норми и правила в българския език, 2 еп.

Пунктуационни норми и правила в българския език, 1 еп. Пунктуационни норми и правила в българския език, 1 еп.

Урок 12 – Глаголи във второ лице, множествено число Урок 12 – Глаголи във второ лице, множествено число

Още видеа свързани с рубриката:

Урок 11 - Употреба на притежателни местоимения Урок 11 - Употреба на притежателни местоимения Урок 10 - „Кой“ или „Кого“ – употреба на винителните форми на местоименията Урок 10 - „Кой“ или „Кого“ – употреба на винителните форми на местоименията Урок 9 - Бройна форма на съществителните имена от мъжки род Урок 9 - Бройна форма на съществителните имена от мъжки род Урок 8 - Членуване на съществителните имена в мъжки род, част 3 Урок 8 - Членуване на съществителните имена в мъжки род, част 3 Урок 7 - Членуване на съществителните имена в мъжки род, част 2 Урок 7 - Членуване на съществителните имена в мъжки род, част 2 Урок 6 - Членуване на съществителните имена в мъжки род, част 1 Урок 6 - Членуване на съществителните имена в мъжки род, част 1 Урок 5 – Правопис на частицата Не. Правопис на предлозите в/във, с/със Урок 5 – Правопис на частицата Не. Правопис на предлозите в/във, с/със Урок 4 – Употреба на главни букви Урок 4 – Употреба на главни букви Урок 3 – Гласни и съгласни Урок 3 – Гласни и съгласни Урок 2 – Гласни и съгласни Урок 2 – Гласни и съгласни Урок 1 – Гласни и съгласни Урок 1 – Гласни и съгласни