Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Рубрики

Всички рубрики

Грамотен = COOL

28.4.2022 г.

„Грамотен=COOL“ е специална рубрика в предаването „След Първите седем“ на MU-Vi.tv с автор и водещ Силвия Николова.  В нашия екип, като съвременни последователи на народните будители, сме ревностни радетели за чистотата на българския книжовен език. Познаваме и спазваме правилата. Кирилицата е третата официална азбука в Европа. Българският език е институция. Грамотността е една от основните групи умения, които имат водеща роля при изграждането на детето като зрял индивид. Много изследователи смятат нивото на грамотност за ключово при оценката на човешкия капитал на даден регион. В рубриката „Грамотен=COOL“, заедно с нашите съмишленици от учебен център „Планета“, Ви припомняме основните правописни правила. Те се изучават в началното училище, но доста често се забравят, пропускат или неглижират. Да проверим заедно какво сме позабравили от годините, прекарани на ученическите чинове!


Урок 9 - Правописни норми и правила в българския език Урок 9 - Правописни норми и правила в българския език

Урок 8 - Членуване на съществителните имена в мъжки род, част 3 Урок 8 - Членуване на съществителните имена в мъжки род, част 3

Урок 7 - Членуване на съществителните имена в мъжки род, част 2 Урок 7 - Членуване на съществителните имена в мъжки род, част 2

Още видеа свързани с рубриката:

Урок 6 - Членуване на съществителните имена в мъжки род, част 1 Урок 6 - Членуване на съществителните имена в мъжки род, част 1 Урок 5 – Правопис на частицата Не. Правопис на предлозите в/във, с/със Урок 5 – Правопис на частицата Не. Правопис на предлозите в/във, с/със Урок 4 – Употреба на главни букви Урок 4 – Употреба на главни букви Урок 3 – Гласни и съгласни Урок 3 – Гласни и съгласни Урок 2 – Гласни и съгласни Урок 2 – Гласни и съгласни Урок 1 – Гласни и съгласни Урок 1 – Гласни и съгласни