Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Рубрики

Всички рубрики

Отворени врати 2021

13.4.2021 г.


Отворени врати 2021 - Логопедия ОКС "бакалавър" доц. Станислава Павлова Отворени врати 2021 - Логопедия ОКС "бакалавър" доц. Станислава Павлова

Отворени врати 2021 - Логопедия ОКС "бакалавър" доц. Живко Жеков Отворени врати 2021 - Логопедия ОКС "бакалавър" доц. Живко Жеков

Отворени врати 2021 - Логопедия ОКС "бакалавър" Отворени врати 2021 - Логопедия ОКС "бакалавър"

Още видеа свързани с рубриката:

Отворени врати 2021 - Биомедицинска техника и технологии ОКС "бакалавър" Отворени врати 2021 - Биомедицинска техника и технологии ОКС "бакалавър" Отворени врати 2021 - Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи ОКС "магистър" Отворени врати 2021 - Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи ОКС "магистър" Отворени врати 2021 - Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи ОКС "магистър" доц. инж. Маринела Йорданова Отворени врати 2021 - Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи ОКС "магистър" доц. инж. Маринела Йорданова Отворени врати 2021 - Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа ОКС "магистър" Момчил Георгиев Отворени врати 2021 - Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа ОКС "магистър" Момчил Георгиев Отворени врати 2021 - Оптометрист ОКС "магистър" проф. Христина Групчева Отворени врати 2021 - Оптометрист ОКС "магистър" проф. Христина Групчева Отворени врати 2021 - Оптометрист ОКС "магистър" Отворени врати 2021 - Оптометрист ОКС "магистър" Отворени врати 2021 - Оптометрист ОКС "магистър" проф. д-р Зорница Златарова ръководител УС „Оптометрия“ - ФОЗ Отворени врати 2021 - Оптометрист ОКС "магистър" проф. д-р Зорница Златарова ръководител УС „Оптометрия“ - ФОЗ Отворени врати 2021 - Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа ОКС "магистър" Отворени врати 2021 - Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа ОКС "магистър" Отворени врати 2021 - Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа ОКС "магистър" 2 Отворени врати 2021 - Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа ОКС "магистър" 2 Отворени врати 2021 - Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа ОКС "магистър" 3 Отворени врати 2021 - Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа ОКС "магистър" 3 Отворени врати 2021 - Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа ОКС "магистър" - доц. д-р Евгения Владева УС „Морелечение, физиотерапия и рехабилитация“ - ФОЗ Отворени врати 2021 - Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа ОКС "магистър" - доц. д-р Евгения Владева УС „Морелечение, физиотерапия и рехабилитация“ - ФОЗ Отворени врати 2021 - Кинезитерапия ОКС "бакалавър" Отворени врати 2021 - Кинезитерапия ОКС "бакалавър" Отворени врати 2021 - Кинезитерапия ОКС "бакалавър" проф. Гергана Ненова ръководител на УС „Кинезитерапия“ - ФОЗ Отворени врати 2021 - Кинезитерапия ОКС "бакалавър" проф. Гергана Ненова ръководител на УС „Кинезитерапия“ - ФОЗ Отворени врати 2021 - Опазване и контрол на общественото здраве ОКС "магистър" Отворени врати 2021 - Опазване и контрол на общественото здраве ОКС "магистър" Отворени врати 2021 - Опазване и контрол на общественото здраве ОКС "магистър" проф. Теодора Димитрова Отворени врати 2021 - Опазване и контрол на общественото здраве ОКС "магистър" проф. Теодора Димитрова Отворени врати 2021 - Управление на здравните грижи ОКС "бакалавър", "магистър" 1 Отворени врати 2021 - Управление на здравните грижи ОКС "бакалавър", "магистър" 1 Отворени врати 2021 - Управление на здравните грижи ОКС "бакалавър", "магистър" 2 Отворени врати 2021 - Управление на здравните грижи ОКС "бакалавър", "магистър" 2 Отворени врати 2021 - Управление на здравните грижи ОКС "бакалавър", "магистър" 3 Отворени врати 2021 - Управление на здравните грижи ОКС "бакалавър", "магистър" 3 Отворени врати 2021 - Управление на здравните грижи ОКС "магистър" доц. Станислава Павлова Отворени врати 2021 - Управление на здравните грижи ОКС "магистър" доц. Станислава Павлова Отворени врати 2021 - Фармацевтичен мениджмънт и грижи 3 Отворени врати 2021 - Фармацевтичен мениджмънт и грижи 3 Отворени врати 2021 - Фармацевтичен мениджмънт и грижи 2 Отворени врати 2021 - Фармацевтичен мениджмънт и грижи 2 Отворени врати 2021 - Фармацевтичен мениджмънт и грижи ОКС "магистър" Отворени врати 2021 - Фармацевтичен мениджмънт и грижи ОКС "магистър" Отворени врати 2021 - Фармацевтичен мениджмънт и грижи ОКС "магистър" доц. Мария Рохова, гл. асистент Минчо Минев Отворени врати 2021 - Фармацевтичен мениджмънт и грижи ОКС "магистър" доц. Мария Рохова, гл. асистент Минчо Минев Отворени врати 2021 - доц. Елка Атанасова, гл. ас. Николай Михайлов Отворени врати 2021 - доц. Елка Атанасова, гл. ас. Николай Михайлов Отворени врати 2021 - Здравен мениджмънт ОКС "бакалавър" Отворени врати 2021 - Здравен мениджмънт ОКС "бакалавър" Отворени врати 2021 - доц. Любомира Коева, ръководител УС "Здравно-икономически и финансови анализи" Отворени врати 2021 - доц. Любомира Коева, ръководител УС "Здравно-икономически и финансови анализи" Отворени врати 2021 - Здравен мениджмънт ОКС "магистър" Отворени врати 2021 - Здравен мениджмънт ОКС "магистър" Отворени врати 2021 - доц. Катя Генова, Катедра по здравни грижи - ФОЗ, Медицински университет – Варна Отворени врати 2021 - доц. Катя Генова, Катедра по здравни грижи - ФОЗ, Медицински университет – Варна Отворени врати 2021 - Медицинска сестра Отворени врати 2021 - Медицинска сестра Отворени врати 2021 - проф. д-р Силва Андонова, изп. дир. на УМБАЛ „Света Марина“ - Варна Отворени врати 2021 - проф. д-р Силва Андонова, изп. дир. на УМБАЛ „Света Марина“ - Варна Отворени врати 2021 - проф. Силвия Борисова, ръководител на Катедра "Здравни грижи" - ФОЗ, Медицински университет – Варна Отворени врати 2021 - проф. Силвия Борисова, ръководител на Катедра "Здравни грижи" - ФОЗ, Медицински университет – Варна Отворени врати 2021 - Акушерка Отворени врати 2021 - Акушерка Отворени врати 2021 - проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н. управител на СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ - Варна Отворени врати 2021 - проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н. управител на СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ - Варна Отворени врати 2021 - Помощник-фармацевт Отворени врати 2021 - Помощник-фармацевт Отворени врати 2021 - Медицински лаборант Отворени врати 2021 - Медицински лаборант Отворени врати 2021 - Медицински оптик Отворени врати 2021 - Медицински оптик Отворени врати 2021 - Зъботехник Отворени врати 2021 - Зъботехник Отворени врати 2021 - доц. Антоанета Цветкова - директор на Медицински колеж – Варна, Медицински университет – Варна Отворени врати 2021 - доц. Антоанета Цветкова - директор на Медицински колеж – Варна, Медицински университет – Варна Отворени врати 2021 - Медицински козметик Отворени врати 2021 - Медицински козметик Отворени врати 2021 - Рентгенов лаборант Отворени врати 2021 - Рентгенов лаборант Отворени врати 2021 - Инспектор по обществено здраве Отворени врати 2021 - Инспектор по обществено здраве Отворени врати 2021 - Рехабилитатор Отворени врати 2021 - Рехабилитатор Отворени врати 2021 - Катедра по „Биохимия, молекулярна медицина и нутригеномика“ Отворени врати 2021 - Катедра по „Биохимия, молекулярна медицина и нутригеномика“ Отворени врати 2021 - проф. Антония Димова декан на Факултета по обществено здравеопазване МУ–Варна Отворени врати 2021 - проф. Антония Димова декан на Факултета по обществено здравеопазване МУ–Варна Отворени врати 2021 - проф. Петко Маринов декан на Факултета по фармация, Медицински университет - Варна Отворени врати 2021 - проф. Петко Маринов декан на Факултета по фармация, Медицински университет - Варна Отворени врати 2021 - проф. д-р Стефан Пеев декан на Факултета по дентална медицина, Медицински университет – Варна Отворени врати 2021 - проф. д-р Стефан Пеев декан на Факултета по дентална медицина, Медицински университет – Варна Отворени врати 2021 - проф. Златислав Стоянов декан на Факултета по медицина, Медицински университет – Варна Отворени врати 2021 - проф. Златислав Стоянов декан на Факултета по медицина, Медицински университет – Варна Отворени врати 2021 - проф.д-р Албена Керековска директор на Дирекция "Учебна дейност", Медицински университет – Варна​ Отворени врати 2021 - проф.д-р Албена Керековска директор на Дирекция "Учебна дейност", Медицински университет – Варна​