Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Информационен ден по програма Еразъм +

Насоки и полезна информация за процедурите по кандидатстване и възможностите на Еразъм + бяха представени в Медицински университет – Варна в специално организиран информационен ден. Той е част от кампания за повишаване информираността на  студенти, докторанти, преподаватели и служители на университета за възможностите за мобилност с цел обучение и практика, които предлага програмата.

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.