Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
MUVideoCreationFromWebPartrubrics_154_80_1600843297.aspx
  
System AccountApproved9/23/2020 9:48 AM9/23/20209/23/2020 10:00 AM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx9/23/2020 9:48 AMЗа ортопедията, анатомията, спешната помощ и още...
MUVideoCreationFromWebPartaccentsrubrics_154_1_1600524663.aspx
  
System AccountApproved9/19/2020 5:17 PM9/19/20209/19/2020 6:00 PM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx9/19/2020 5:17 PMГенерал –майор Венцислав Мутафчийски беше удостоен със званието "Доктор Хонорис кауза" на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“
MUVideoCreationFromWebPartaccentsrubrics_154_1_1600438739.aspx
  
System AccountApproved9/19/2020 3:37 PM9/18/20209/18/2020 6:00 PM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx9/18/2020 5:30 PMФилиалите на МУ – Варна
MUVideoCreationFromWebPartaccentsrubrics_154_1_1600518685.aspx
  
System AccountApproved9/19/2020 3:37 PM9/19/20209/19/2020 4:00 PM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx9/19/2020 3:37 PMБъдещите военни лекари от Випуск 2026 положиха клетва
MUVideoCreationFromWebPartaccentsrubrics_154_1_1600085253.aspx
  
System AccountApproved9/18/2020 5:30 PM9/14/20209/14/2020 4:00 PM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx9/14/2020 3:14 PMМедицински университет – Варна откри новата академична година
MUVideoCreationFromWebPartaccentsrubrics_33_1_1599811295.aspx
  
System AccountApproved9/14/2020 3:14 PM9/11/20209/11/2020 12:00 PM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx9/11/2020 11:07 AMМУ-Варна е комплексен победител в Летните университетски спортни игри
MUVideoCreationFromWebPartrubrics_33_54_1599825262.aspx
  
System AccountApproved9/11/2020 3:04 PM9/11/20209/11/2020 4:00 PM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx9/11/2020 3:03 PMТрадициите - Пътят на грубия камък до лицата на иконите
MUVideoCreationFromWebPartrubrics_33_86_1598354780.aspx
  
System AccountApproved9/11/2020 11:07 AM8/25/20208/25/2020 3:00 PM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx8/25/2020 2:31 PM5 години MU-Vi.tv - инж. Деян Грънчаров
MUVideoCreationFromWebPartrubrics_154_86_1597300367.aspx
  
System AccountApproved9/10/2020 4:44 PM8/13/20208/13/2020 10:00 AM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx8/13/2020 9:40 AM5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Радослав Радев
MUVideoCreationFromWebPartrubrics_154_86_1597904680.aspx
  
System AccountApproved9/9/2020 11:35 AM8/20/20208/20/2020 10:00 AM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx8/20/2020 9:32 AM5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Виолета Йотова
MUVideoCreationFromWebPartrubrics_33_4_1599639389.aspx
  
System AccountApproved9/9/2020 11:31 AM9/9/20209/9/2020 12:00 PM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx9/9/2020 11:31 AMОсобености на острата коремна болка при възрастни пациенти – анализ на хоспитализирани болни за 10 годишен период
MUVideoCreationFromWebPartrubrics_33_4_1599638398.aspx
  
System AccountApproved9/9/2020 11:11 AM9/9/20209/9/2020 12:00 PM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx9/9/2020 11:11 AMСърдечно-съдови промени, кардиометаболитен риск и костно здраве след успешна терапия на малигнени хемопатии в детска възраст
MUVideoCreationFromWebPartrubrics_154_86_1597834165.aspx
  
System AccountApproved9/9/2020 11:00 AM8/19/20208/19/2020 2:00 PM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx8/19/2020 1:55 PM5 години MU-Vi.tv - д-р Жанина Йорданова
MUVideoCreationFromWebPartrubrics_33_74_1599635058.aspx
  
System AccountApproved9/9/2020 10:29 AM9/9/20209/9/2020 11:00 AM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx9/9/2020 10:29 AMХранене на деца с аутизъм. Аспекти на храненето при деца с двигателни дефицити.
MUVideoCreationFromWebPartrubrics_33_6_1599569738.aspx
  
System AccountApproved9/8/2020 4:08 PM9/8/20209/8/2020 5:00 PM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx9/8/2020 4:08 PMАнтикоагулантна/антиагрегантна терапия в острия/подострия стадий на исхемичен мозъчен инсулт – кога и как?
MUVideoCreationFromWebPartrubrics_154_86_1597389732.aspx
  
System AccountApproved9/8/2020 11:28 AM8/14/20208/14/2020 11:00 AM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx8/14/2020 10:28 AM5 години MU-Vi.tv - доц. Диана Димитрова
MUVideoCreationFromWebPartrubrics_33_86_1598444394.aspx
  
System AccountApproved9/7/2020 5:17 PM8/26/20208/26/2020 4:00 PM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx8/26/2020 3:26 PM5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Емил Ковачев
MUVideoCreationFromWebPartrubrics_33_39_1598955653.aspx
  
System AccountApproved9/4/2020 9:10 AM9/1/20209/1/2020 2:00 PM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx9/1/2020 1:37 PMЗащо си доброволец?
MUVideoCreationFromWebPartrubrics_33_56_1598941466.aspx
  
System AccountApproved9/2/2020 10:08 AM9/1/20209/1/2020 11:00 AM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx9/1/2020 10:05 AMЗабележителностите - Фараджията и неговата мечта
MUVideoCreationFromWebPartrubrics_33_86_1598948758.aspx
  
System AccountApproved9/1/2020 11:36 AM9/1/20209/1/2020 12:00 PM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx9/1/2020 11:36 AM5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Стефан Пеев
MUVideoCreationFromWebPartrubrics_33_86_1598356756.aspx
  
System AccountApproved9/1/2020 10:06 AM8/25/20208/25/2020 4:00 PM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx8/25/2020 3:04 PM5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Златислав Стоянов
MUVideoCreationFromWebPartrubrics_33_86_1598605298.aspx
  
System AccountApproved8/31/2020 9:23 AM8/28/20208/28/2020 1:00 PM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx8/28/2020 12:07 PM5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Димитричка Близнакова
MUVideoCreationFromWebPartaccentsrubrics_33_1_1598362683.aspx
  
System AccountApproved8/28/2020 12:09 PM8/25/20208/25/2020 5:00 PM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx8/25/2020 4:45 PMБез маски на открито, но с удължена извънредна епидемична обстановка
MUVideoCreationFromWebPartrubrics_33_86_1598512341.aspx
  
System AccountApproved8/27/2020 10:18 AM8/27/20208/27/2020 11:00 AM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx8/27/2020 10:18 AM5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Красимир Гигов
MUVideoCreationFromWebPartrubrics_33_86_1598512421.aspx
  
System AccountApproved8/27/2020 10:18 AM8/27/20208/27/2020 11:00 AM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx8/27/2020 10:18 AM5 години MU-Vi.tv - Найден Косев зам.-кмет Община Шумен
MUVideoCreationFromWebPartrubrics_33_86_1598444324.aspx
  
System AccountApproved8/26/2020 3:26 PM8/26/20208/26/2020 4:00 PM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx8/26/2020 3:26 PM5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Параскева Манчева
MUVideoCreationFromWebPartaccentsrubrics_154_1_1597532340.aspx
  
System AccountApproved8/25/2020 4:45 PM8/16/20208/16/2020 3:00 AM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx8/16/2020 2:07 AMПроф. д-р Красимир Иванов е удостоен с престижното звание "Почетен гражданин на Варна"
MUVideoCreationFromWebPartrubrics_33_86_1598357041.aspx
  
System AccountApproved8/25/2020 3:09 PM8/25/20208/25/2020 4:00 PM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx8/25/2020 3:09 PM5 години MU-Vi.tv - проф. Диана Иванова
MUVideoCreationFromWebPartmoviesrubrics_33_7_1598257645.aspx
  
System AccountApproved8/24/2020 11:32 AM8/24/20208/24/2020 12:00 PM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx8/24/2020 11:32 AMДа направиш добро...
MUVideoCreationFromWebPartrubrics_154_86_1597904858.aspx
  
System AccountApproved8/20/2020 2:36 PM8/20/20208/20/2020 10:00 AM/_catalogs/masterpage/MUVarnaTVVideoPage.aspx8/20/2020 9:32 AM5 години MU-Vi.tv - проф. д-р Пламен Панайотов