Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

УМБАЛ „Света Марина“ - Варна приключи 2023 година с отлични натурални и стойностни показатели

УМБАЛ „Света Марина“ - Варна приключи 2023 г. с положителен финансов резултат и без просрочени задължения, става ясно от отчетите на най-голямото лечебно заведение в Североизточна България. Университетската болница продължава да се справя успешно с всички предизвикателства, като осигурява достъпно, своевременно и качествено лечение на своите пациенти. В периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г. в УМБАЛ “Света Марина” са преминали 54 580 пациенти. В Мултипрофилно спешно отделение са извършени 42 941 прегледа на лица, потърсили медицинска помощ. Най-големият капитал на втората по големина в България университетска болница са хората, които работят в нея. Ръководството на болницата, съвместно с ръководството на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, спомага за кариерното развитие на повече от 2 100 служители, които към края на 2023 г. са: 36 професори, 62 доценти, 70 главни асистенти, 182 асистенти, 708 специалисти по здравни грижи, 388 санитари и 428 друг персонал, на средна възраст от 45 години.

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.

Други видеа от ""