Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Експресия на някои плазмени и тъканни биомаркери​

Защита на ​д-р Ася Консулова Експресия на някои плазмени и тъканни биомаркери като потенциа​лни предиктори за антиангиогенезна терапия с bevacizumab при метастатичен дебелочревен карцином​​​​

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.