Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Проект по фонд „Наука“ № 14001/ КС 2014 Fund “Nauka” Project № 14001/ 2014

Наименование: „Нови полимерни лекарствени форми с потенциална противотуморна активност“   Ръководител: Доц. Румяна Цолева Черкезова, дх    Project title: “New polymeric pharmaceutical forms with potential antitumor activity” Project leader: Assoc. prof. Rumyana Cherkezova, PhD

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.

Други видеа от ""