Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Проект по фонд „Наука“ № 14016/ КС 2014 Fund “Nauka” Project № 14016/ 2014

Наименование: „Изследване на плодов сок от Aronia melanocarpa и съдържащата се в него хлорогенова киселина за анксиолитичен и антидепресивен ефект в поведенчески модели при плъхове“  Ръководител: Проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, дмн    Project title: “Study of Aronia melanocarpa fruit juice and its component chlorogenic acid for anxiolytic and antidepressant effects in behavioral models in rats” Project leader: Prof. Stefka Valcheva-Kuzmanova, MD, PhD, DSc

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.

Други видеа от ""