Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Проект по фонд „Наука“ № 14020/ КС 2014 Fund “Nauka” Project № 14020/ 2014

Наименование: „Проучване на анатомични характеристики на ларинкса при новородени и деца в яслена възраст в норма и патология с ендоскопски методи“  Ръководител: Доц. д-р Николай Руменов Сапунджиев, дм    Project title: “Study of anatomical characteristics of the larynx in infants and children at nursery age in normal and pathological state with endoscopic methods” Project leader: Assoc. Prof. Nikolay Sapundzhiev, MD, PhD

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.

Други видеа от ""