Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

Проект по фонд „Наука“ № 13007/ КС 2013 Fund “Nauka” Project № 13007/ 2013

Наименование: „Повишаване на качеството и международната видимост на публикациите, в резултат на научноизследователската дейност в  МУ-Варна“   Ръководител: Проф. д-р Риналдо Савов Шишков, дмн    Project title: “Increase of the quality and international visibility of publications as a result of the scientific research conducted at the Medical University of Varna” Project leader: Prof. Rinaldo Shishkov, MD, PhD, DSc

Оценете видеото:
Коментари: (0)
Все още няма коментари.

Други видеа от ""